هشتمین سمپوزیوم خودمراقبتی
  • 1600dr505 Px2

خبر

هشتمین سمپوزيوم و پنجمین جشنواره خود مراقبتي و آموزش بيمار در همه گیری کووید 19


جلسه هماهنگی کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی پنجمین جشنواره خودمراقبتی

در جلسه هماهنگی کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی پنجمین جشنواره خودمراقبتی که روز شنبه ۷ تیرماه با حضور دکترحسن برکتی، دبیر اجرایی جشنواره و معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده و  دکترمحمد مومنی، دبیر علمی جشنواره و سایر اعضا برگزار شد؛


دبیر علمی جشنواره خودمراقبتی: به دنبال تکثر بی کیفیت در آثار نیستیم؛ مخاطب ما مخاطب خاص است

گالری عکس

به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی؛ دکتر حسن برکتی دبیر اجرایی پنجمین جشنواره خود مراقبتی و آموزش بیمار در جلسه ای که صبح روز شنبه 7 تیرماه 99 به منظور هماهنگی وخودارزیابی امور اجرایی جشنواره برگزار شد؛ از خدمات و تلاش های اعضای کمیته اجرایی تشکر و قدردانی کرد.
دکتر برکتی مخاطبین جشنواره خودمراقبتی را کارکنان نظام سلامت عنوان کرد و گفت: مخاطبین ما کسانی هستند که با مردم در ارتباط مستقیم هستند و منجر به بهبود حال بیماران می شوند.
وی با اشاره به همه گیری کووید 19 از برگزاری این جشنواره به صورت وبینار برای اولین بار خبر داد و گفت: در سال های گذشته این جشنواره به شکل حضوری برگزار می شد و این اولین تجربه برگزاری جشنواره به شکل مجازی است.


جلسه هماهنگی هشتمین سمپوزیوم و پنجمین جشنواره خود مراقبتی و آموزش به بیمار

جلسه هماهنگی هشتمین سمپوزیوم و پنجمین جشنواره خود مراقبتی و آموزش به بیمار یکشنبه اول تیرماه 1399 با حضور دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی رئیس جشنواره، دکتر حسن برکتی دبیر اجرایی ، دکتر مؤمنی دبیر علمی، مهندس شیری (کارشناس IT بیمارستان امام) و اعضای کمیته اجرایی برگزار شد.


برگزاری سومین جلسه هماهنگی هشتمین سمپوزیوم و پنجمین جشنواره خود مراقبتی

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه هماهنگی هشتمین سمپوزیوم و پنجمین جشنواره خود مراقبتی و آموزش به بیمار شنبه 24 خرداد 99  در سالن شورای معاونت فرهنگی دانشگاه ، با حضور دکتر رستمیان معاون فرهنگی دانشگاه ، دکتر نیکبخت رئیس دانشکده پرستاری و مامایی ، دکتر الهام شکیبازاده معاون آموزشی دانشکده بهداشت ، دکتر علیرضا عباسی رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی،  دکتر حسن برکتی سرپرست معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده پرستاری و مهندس فهمیه خدمتکن از دانشکده مجازی و سایر کارشناسان و مهندسان IT دانشگاه  برگزار شد.


برگزارکنندگان، حامیان و همکاران