هشتمین سمپوزیوم خودمراقبتی

خود مراقبتی و آموزش بیمار – اخبار ساعت ۱۳-۰۰ – شبکه خبر – ۰۲ مرداد ۱۳۹۹