هفتمین سمپوزیوم خودمراقبتی

تاریخ های مهم

 

 

زمان ثبت نام سمپوزیوم در سایت                            98/02/15    لغایت       98/05/01


    زمان ثبت نام جشنواره                                   98/03/01    لغایت        98/04/15


     زمان ارسال مقالات                                       98/02/15      لغایت      98/04/15