هفتمین سمپوزیوم خودمراقبتی

راهنمای ارسال مقالات

راهنمای ارسال مقالات

هفتمین سمپوزیوم خودمراقبتی و آموزش بیمار در تاریخ 2 مرداد 1398 با حضور صاحبنظران، اساتید و محققان در تهران برگزار خواهد شد.

این سمپوزیوم شامل سخنرانی‌های کلیدی در پنل های تخصصی و ارایه مقالات می‌باشد. سخنرانی های کلیدی در زمینه موضوع اصلی سمپوزیوم است و توسط سخنرانان مدعو و منتخب انجام می شود.

مقالات ارسال شده شامل پژوهش‌های بِکر در زمینه محورهای علمی سمپوزیوم می باشد که به صورت شفاهی یا پوستر ارائه می‌شوند. از کلیه محققان و صاحبنظران دعوت می‌شود مقالات علمی خود را برای بررسی و داوری صرفاً از طریق وب سایت سمپوزیوم به دبیرخانه سمپوزیوم ارسال فرمایند.  به مقالاتی که از طریق ایمیل، فاکس، نامه و … ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مقالات پس از داوری توسط هیأت داوران  به صورت ارایه شفاهی یا پوستر قبول یا رد خواهند شد. مقالات ارسالی براساس کیفیت خلاصه مقاله و نو بودن ایده برگزیده خواهند شد.

فرد ارسال کننده خلاصه مقاله باید قبل از ارسال، تمامی نویسندگان را از محتوی و ترتیب اسامی آگاه نماید. زیرا پس از ارسال مقاله، امکان تغییر وجود ندارد. فرد ارسال کننده مقاله، به عنوان فرد ارائه دهنده در نظر گرفته خواهد شد.

در صورت بروز هر گونه سوال یا داشتن هر نوع پیشنهاد در رابطه با این بخش از وبسایت و یا در ارتباط با سمپوزیوم، لطفاً با دبیر علمی سمپوزیوم به آدرس ایمیل shakibazadeh@tums.ac.ir مکاتبه فرمایید.