هفتمین سمپوزیوم خودمراقبتی

کمیته اجرایی

 • دبیران اجرایی: دکتر حسن برکتی- دکتر مریم صابری
 • مسئول دبیرخانه : زهرا اسلامی نیا
 • کمیته اجرایی:
 • زهرا اوجاقلو
 • مرضیه امیری
 • نجمه الملوک امینی
 • جعفراسلامی نیا
 • نورا باقرزاده
 • حانیه باقری
 • دکتر علیرضا عباسی
 • شعله سعادت
 • زهراعطایی
 • علی فصیحی
 • فریبا قدس
 • سیده معصومه شریفی
 • حسین میری
 • علی موسی زاده
 • فاطمه نجاری
 • زهرا نیکوسرشت
 • ندا وزیری
 • لیلا احمدی