هفتمین سمپوزیوم خودمراقبتی

کمیته علمی سمپوزیوم

 • دکتر لیلا آزادبخت، استاد دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر مهناز آشورخانی، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر سلیمان احمدی، دکتری تخصصی آموزش پزشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دکتر محمد اسماعیل اکبری، فوق تخصص غدد سرطانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • نجمه سادات امینی، کارشناس مسوول آموزش بهداشت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر عباس استادتقی زاده، مدیر گروه سلامت در حوادث و بلایا، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر فاطمه استبصاری استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دکتر علی اکبری ساری، استاد و رییس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر سیدمهدی اعتمادی فرد، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
 • الهام الهی، کارشناس دفتر مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر سیدحسن امامی رضوی متخصص جراحی عمومی- استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ، رئیس پژوهشکده علوم اعصاب
 • دکتر علی اصغر باقرزاده، متخصص عفونی و مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پژشکی تهران
 • دکتر حسن برکتی، مدیر دفتر مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر حمیداله بهادر، متخصص بیماریهای عفونی- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دکتر ابوالقاسم پوررضا، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر محمدحسین پورغریب، استادیار و مدیر تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر حمید پیروی، عضو هیات علمی و رییس مرکز مشاوره دانشگاه تهران
 • دکتر ماشاءاله ترابی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر ترمه ترجمان متخصص پزشکی اجتماعی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
 • دکتر محمدحسین تقدیسی -دکتری تخصصی ارتقای سلامت- رئیس انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
 • دکتر امیرحسین تکیان، دانشیار و معاون بین الملل دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر سیدمحمدعلی توکل، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
 • دکتر نرجس توکلی، متخصص پزشکی اجتماعی، کارشناس دفتر مولفه های اجتماعی موثر برسلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر محمدعلی چراغی، استاد دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر حمید چوبینه؛ متخصص بیولوژی تولید مثل، استادیار دانشگاه علوم پژشکی تهران
 • دکتر محمود رضا حاجی قاسم دکترای تخصصی نوروساینس – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی
 • دکتر فاطمه حشمتی نبوی، دانشیار مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • دکتر فرزین حلبچی، استاد و معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر زهرا خزاعی پور دانشیار مرکز تحقیقات ترمیم ضایعات مغزی و نخاعی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر ناهید دهقان نیری، استاد دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر فاطمه رخشانی استاد آموزش بهداشت
 • دکتر عبدالرحمن رستمیان، فوق تخصص روماتولوژی- استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر شهرام رفیعی فر پزشک عمومی، سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت
 • دکتر توحید سیف برقی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر الهام شکیبازاده- دانشیار و معاون آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر هومن شهسواری، دانشیار و معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر ربابه شیخ الاسلام، دکترای تخصصی اپیدمیولوژی تغذیه، عضو هیئت علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • دکتر مریم صابری، کارشناس توانمندسازی اجتماعی محور دفتر مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر رویا صادقی، دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر محمدعلی صحرائیان متخصص بیماری های اعصاب داخلی- عضو هیات علمی و معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر حسن ضیاء الدینی پزشک عمومی – مدیرکل سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش
 • دکتر سیدرضا عاملی، دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
 • حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر نیکزاد عیسی زاده، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر خیراله غلامی دکترای تخصصی داروسازی بالینی- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر سید محمد قدسی متخصص جراحی مغز و اعصاب – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، رئیس مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی
 • دکتر رامین کردی متخصص پزشکی ورزشی – عضو هیئت علمی و معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ رئیس مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی
 • سیما گرشاسبی؛ کارشناس مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان نظام سلامت کشور، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر غلامرضا گرمارودی، دانشیار و مدیر گروه آموزش و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر مریم محسنی متخصص پزشکی اجتماعی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دکتر سیدسینا مرعشی شوشتری، عضو هیات علمی و مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر سیدعلیرضا مرندی فوق تخصص نوزادان – استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
 • دکتر محمدرضا مسجدی، فوق تخصص ریه، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دکتر حسین ملک افضلی اردکانی، عضو فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
 • دکتر علی منتظری، استاد و رییس پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی
 • دکتر محمد مومنی، استاد دانشگاه تهران
 • دکتر سید علی جواد موسوی – معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دکتر میرطاهر موسوی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • دکتر علی اکبر نجاتی صفا- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران – روانپزشک
 • دکتر زینب نصیری، مدیر کل اداره سلامت معاونت اجتماعی – فرهنگی شهرداری
 • دکتر عباس نوروزی جاویدان دکترای تخصصی فیزیولوژی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر مهدی نوروزی، استادیار دانشکده بهداشت و مدیر امور هنری و فوق برنامه و مدیر مشارکت های مردمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر محمدحسین نیکنام، استاد ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر احمدعلی نوربالا، متخصص اعصاب و روان و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر یونس نوربخش، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
 • دکتر علی واشقانی فراهانی متخصص بیماری های قلب و عروق – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر محمدرضا واعظ مهدوی متخصص فیزیولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
 • دکتر خورشید وسکویی مشاور رییس دانشگاه در امور زنان، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر شکوه ورعی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی و سرپرست مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران