هفتمین سمپوزیوم خودمراقبتی

پیام دکتر الهام شکیبازاده دبیر علمی هفتمین سمپوزیوم و چهارمین جشنواره ملی خودمراقبتی و آموزش بیمار

پیام دکتر الهام شکیبازاده دبیر علمی سمپوزیوم

هفتمین سمپوزیوم و جشنواره ملی خودمراقبتی و آموزش بیمار با توفیق خداوند متعال در مرداد ماه سال جاری برگزار گردید. این گردهمایی علمی که با یاری گرفتن از تجربیات سال‌های گذشته و با هدف در کنار هم قرار دادن آراء ، ایده ها و نظرات پژوهشگران، اساتید، صاحب نظران و دانشجویان رشته های علوم پزشکی در بیمارستان امام خمینی تهران اجرا شد، به تاکید بر انجام برنامه ریزی های سلامت با توجه به همه ابعاد آن در  بستر اجتماعی-فرهنگی منطقه ای، کشوری و محلی،  با تکیه بر نیازهای اقشار مختلف و با حمایت و مشارکت عموم مردم و همه سازمان های دولتی و خصوصی پرداخت. همچنین با توجه به وجود نقصان در ارزشیابی نظام مند برنامه های نظام سلامت در سال های گذشته، برنامه ریزی در این جهت را برای کمک به سیاست گزاران و اصلاح نظام سلامت به نفع مردم مد نظر قرار داد.
این سمپوزیوم فرصتی برای بررسی چالش ها، موانع، نقاط قوت و ضعف برنامه ملی خودمراقبتی که در سالهای اخیر توسط دفتر آموزش بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح کشور در حال اجراست فراهم آورد. استفاده از تجربیات موفق کشورهای دیگر از جمله استفاده از رویکرد جامع نگر و مراجع محور، مشارکت دادن خانواده ها و دوستان نزدیک در مراقبت های بهداشتی و درمانی افراد، اجرای کمپین های تغییر رفتار از جمله مواردی بود که در پنل های این نشست مورد بررسی و بحث قرار گرفت. تقویت شبکه های اجتماعی حمایت کننده، استفاده از تکنولوژی های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و نوآوری در بخش سلامت از راهکارهایی بود که با استناد به توصیه های سازمان جهانی بهداشت جهت استفاده در برنامه های آتی وزارت بهداشت پیشنهاد شد. علاوه بر این فراخوانی اصحاب هنر و رسانه در بحث خودمراقبتی و آموزش به بیمار از نقاط قوت این رویداد بود که می تواند گامی موثر برای ارتباطی  پویا بین جامعه دانشگاهی و آحاد مردم باشد.
این گردهمایی علمی دارای سخنرانی های کلیدی متعدد با موضوعات فعالیت فیزیکی و خودمراقبتی، خودتنظیمی، پوشش همگانی سلامت و تعیین کننده های اجتماعی سلامت، توانمند سازی و مشارکت در ارتقاء سلامت، سواد سلامت، افسردگی و مراقبت از خود، سلامت اجتماعی و خود ارزیابی در سلامت روان، سلامت معنوی، نقش اپلیکیشن های سلامت در ترویج خودمراقبتی بود. به دبیرخانه علمی این سمپوزیوم بیش از 200 مقاله رسید که پس از بررسی توسط داوران 62 مقاله پذیرفته به دو صورت الکترونیک و چاپی ارائه شد. بدین وسیله از کلیه دست اندرکاران برگزاری این سمپوزیوم که با همکاری دلسوزانه خود ما را در این امر مهم یاری نمودند تشکر کرده و در پایان تمامی علاقمندان را به خواندن خلاصه مقالات و یاری و همکاری بیشتر در جهت ارتقای سلامت مردم  دعوت می نمایم.