هفتمین سمپوزیوم خودمراقبتی
  • Barandegan
  • 34
  • Jashnvare Jayze
  • Khodmoraghebati   Copy
  • 10
  • Sampoz 6
  • DSC 7132

خبر

هفتمین سمپوزيوم و چهارمین جشنواره خود مراقبتي و آموزش بيمار

اسامی برگزیدگان چهارمین جشنواره ملی خودمراقبتی و آموزش بیمار

به گزارش روابط عمومی هفتمین سمپوزیوم و چهارمین جشنواره ملی خودمراقبتی، پس از تلاش چند روزه داوران جشنواره و کارشناسی تعداد 280 اثر در بخش کتاب، مستند  کوتاه و بلند، انیمیشن، پوستر و پمفلت،طراحی  و صحنه آرایی، اثرات برتر انتخاب و به شرح ذیل اعلام می شود.


برگزارکنندگان، حامیان و همکاران