هشتمین سمپوزیوم خودمراقبتی

هشتمین سمپوزیوم خودمراقبتی و آموزش به بیمار (پانل سوم)

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، مطالب مطرح شده در پانل سوم با سخنرانی  دکتر امیرحسین تکیان عضو هیأت علمی گروه بهداشت جهانی و سیاست عمومی، دکتر ابوالقاسم پوررضا استاد گروه آموزش و ارتقای سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دکترسیدمهدی اعتمادی فر استاد گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به شرح ذیل است:


هشتمین سمپوزیوم خودمراقبتی و آموزش به بیمار (پانل دوم)

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، مطالب مطرح شده در پانل دوم با سخنرانی دکتر احمدعلی نوربالا مشاور وزیر و رییس بخش روانتنی بیمارستان امام خمینی (ره) ، دکتر عباس استادتقی زاده پزشک و دکترای تخصصی سلامت در حوادث و بلایا، دکتر محمدعلی چراغی، استاد پرستاری گروه آموزشی مراقبت ویژه و مدیریت پرستاری به شرح ذیل است:


هشتمین سمپوزیوم خودمراقبتی و آموزش به بیمار (پانل اول)

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، این سمپوزیوم که از ساعت 9 الی 12 روز پنج شنبه 2 مرداد در 3 محور برگزار شد، مطالب مطرح شده در پانل اول با سخنرانی دکتر رستمیان معاون فرهنگی و رییس هشتمین سمپوزیوم خدمراقبتی و آموزش به بیمار، دکتر امامی رضوی مشاور وزیر و رئیس پژوهشکده علوم اعصاب، دکتر حمید عمادی متخصص بیماری های عفونی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر تقدیسی استاد ارتقای سلامت و رییس انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، دکتر شکیبازاده معاون آموزشی دانشکده بهداشت و دبیر علمی سمپوزیوم، دکتر سیدعلی دهقان منشادی متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری بیمارستان امام خمینی (ره) ،   به شرح ذیل است:اطلاعیه مهم

ضمن پوزش برای اختلال بوجود آمده در صدا (پانل خودمراقبتی روانی و معنوی) به استحضار شرکت کنندگان سمپوزیوم میرساند محتوا و اسلاید های سخنرانان بزودی در این صفحه بارگذاری خواهد شد.