هشتمین سمپوزیوم خودمراقبتی

صدور گواهی حضور در هشتمین سمپوزیوم

شرکت کننده گرامی، لطفا با ابتدا با تکمیل فرم زیر نسبت به اعتبارسنجی اقدام نموده و پس از تایید امکان دریافت گواهی حضور در همایش بصورت آنلاین برای شما صادر خواهد شد.