یازدهمین کنگره خودمراقبتی
 • Cong1
 • Cong2
 • Cong3

پیام های کنگره :

 • برای داشتن زندگی سالم و مراقبت از خود، مردم به محیط های زندگی مناسب احتیاج دارند.

 • شواهد علمی نشان می دهد که مراقبت کافی از خود، باعث کم شدن عوارض بیماری های مزمن مانند مرگ و میر و بستری مجدد در بیمارستان می شود.

 • خود مراقبتی یک امر ضروری و اولویت دار است.

 • خودمراقبتی مساله تجملاتی نیست.

 • جلوی پیری را نمی توان گرفت اما از بیماری می توان پیشگیری کرد.

 • سواد سلامتی شامل: ظرفیت افراد برای به دست آوردن، پردازش و درک اطلاعات اولیه سلامتی و خدمات مورد نیاز برای تصمیم گیری مناسب در زمینه سلامت است.

 • سواد سلامتی : ظرفیت افراد برای به دست آوردن، پردازش و درک اطلاعات اولیه سلامتی و خدمات مورد نیاز برای تصمیم گیری مناسب در زمینه سلامت است.

 • شستن دست ها احتمالاً مهمترین روش بهداشتی است که افراد می توانند انجام دهند. این عمل یکی از ساده ترین و در عین حال موثرترین رفتارهای بهداشتی است.

 • شستن منظم دستها با آب و صابون ، به مدت بیست ثانیه و به دنبال آن خشک شدن کامل ، در همه جای دنیا توصیه می شود.

 • بهداشت به شرایط و روشهایی گفته می شود که به حفظ سلامتی و جلوگیری از گسترش بیماری ها کمک می کند.

دریافت گواهینامه ها

دریافت گواهی برای شرکت کنندگان، فقط یکبار امکان پذیر می باشد.


——————————————————————————————————————————————————————————

محورهای یازدهمین کنگره خودمراقبتی و آموزش بیمار

 


برگزارکنندگان، حامیان و همکاران