هشتمین سمپوزیوم خودمراقبتی

تاریخ های مهم

 

 

زمان ثبت نام سمپوزیوم در سایت                             99/02/15    لغایت       99/04/25


    زمان ثبت نام جشنواره                                    99/03/01    لغایت        99/04/25


     زمان ارسال مقالات                                       99/02/15      لغایت      99/04/25


زمان برگزاری سمپوزیوم به صورت وبینار                              99/05/02