یازدهمین کنگره خودمراقبتی

دبیر اجرائی کنگره

بسمه تعالی

نهمین سمپوزیوم ملی خود مراقبتی و آموزش به بیمار در شرایطی برگزار می شود که بیش از یک سال و نیم از شروع بیماری کرونا می گذرد. شاید کمتر زمانی در دنیا انسان بدین اندازه به موضوع سلامتی پرداخته باشد و مستقیم و غیر مستقیم درگیر عوارض یک بیماری شده و بیش از هر موقع اهمیت سلامتی را درک کرده است.

شناخت درست و صحیح از عوامل تهدید کننده سلامت در ابعاد مختلف، ارتقاء سواد سلامت جامعه و در پی آن اصلاح رفتار افراد اساسی ترین و مهمترین رکن سلامت است و این همان چیزی است که در فرهنگ غنی ایرانی از سده های گذشته تحت عنوان حفظ الصحه یا حفظ سلامتی وجود داشته و در توصیه حکما و همچنین آموزه های دینی ما همواره بر رعایت آنها تاکید شده است.

خودمراقبتی و توجه به ابعاد مختلف سلامت تن و روان و جامعه از دیرباز در کشور ما  وجود داشته است و امروزه با استفاده از علم نوین و پیشرفت های حاصل شده در حوزه سلامت بایستی آن را تقویت نموده و غنا بخشید.

این سمپوزیوم گامی در جهت توجه بیشتر همگان بخصوص جامعه توانمند علمی کشور در حوزه سلامت و سایر بخشهای مرتبط  به مقوله خودمراقبتی است . خودمراقبتی موضوعی است که نیاز جامعه بدان بیشتر از هر زمانی احساس می شود. امید است با استفاده از ظرفیت عظیم علمی کشور و توجه بیشتر به خود مراقبتی در ابعاد مختلف آن بتوان از بار بیماری هایی که هزینه سنگینی بر اقتصاد خانوارها و کشور تحمیل می کند کاست و شعار سمپوزیوم امسال : خود مراقبتی توسط همه برای همه را تحقق بخشیده وبه سوی  جامعه ای شاداب و سالم تر گام برداشت. به امید فردایی بهتر و سالم تر

 دکتر علیرضا عباسی
دبیر اجرایی نهمین سمپوزیوم خود مراقبتی و آموزش به بیمار