هشتمین سمپوزیوم خودمراقبتی

دبیر علمی

اهداف برگزاری سمپوزیوم

بیماری نوپدید کووید 19 (COVID-19) در حال حاضر، یکی ازمهم ترین و پیچیده ترین تهدیدهای سلامت بشر در سراسر دنیا است که در مدت کوتاهی پس از شروع، جمعیت عظیمی را در سراسر جهان مبتلا نموده است. مهم‌ترین روش کنترل این بیماری، آموزش همگانی به منظور آگاه‌سازی، توانمندسازی و افزایش مشارکت جامعه با هدف پیشگیری از سرایت آن است. جلوگیری از تجمع افراد (فاصله گذاری فیزیکی)؛ تشخیص و درمان زودرس؛ ایزوله کردن افراد مبتلا از مراحل اولیه بیماری؛ ردیابی افراد پرخطر و استفاده مناسب از وسایل حفاظت شخصی مهم‌ترین راهبردهای کنترل این بیماری است. این موضوع نشان می دهد که اقدامات پیشگیرانه فردی چقدر می تواند در مهار این بیماری موثر باشد. خودمراقبتی امری ضروری است و لازم است راهکارهایی برای سیستماتیک کردن آن در سیاست‌ها و برنامه‌های سلامت پیش‌بینی و اجرا کرد. اجرای خودمراقبتی با چالش‌های سیستمی متعددی همراه است از جمله این‌که نظام‌های مراقبت سلامت عموما درمان‌محور هستند؛ خودمراقبتی معمولا خارج از حوزه رسمی نظام‌های سلامت و اجتماعی رخ می‌دهد که پایش آن و حمایت از آن را برای سیاست‌گزاران سخت می‌کند؛ و این که خودمراقبتی می‌تواند در همه‌ی سطوح –خانواده، اجتماع، سازمان‌ها یا شهر- رخ دهد اما ارتباط و ادغام کمی در این سطوح وجود دارد. در هشتمین سمپوزیوم ملی خودمراقبتی، موضوع خودمراقبتی از جنبه های مختلف در همه‌گیری کووید 19 مورد توجه و بحث قرار خواهد گرفت تا بتوان راهکارهایی را برای چالش های فوق به بحث و تبادل نظر گذاشت و از تجارب صاحبنظران در این حوزه و آخرین پژوهش‌های انجام‌یافته بهره گرفت. محورهای سمپوزیوم امسال عبارتند از: خودمراقبتی جسمی در دوران همه‌گیری کووید 19، خودمراقبتی روانی و معنوی در دوران همه‌گیری کووید 19  و خودمراقبتی اجتماعی در دوران همه‌گیری کووید 19.
امید است برگزاری این نشست علمی بتواند در بروزرسانی دانش و تبادل تجربه میان اساتید، متخصصین و فارغ التحصیلان دانشگاه نقش موثری داشته باشد.

دکتر الهام شکیبازاده                         
دبیر علمی هشتمین سمپوزیوم خودمراقبتی و آموزش بیمار