هشتمین سمپوزیوم خودمراقبتی

رئیس سمپوزیوم

به نام خداوند متعال و با عرض سلام به خوانندگان این متن و شرکت کنندگان، همکاران و پشتیبانان کنگره وجشنواره خود مراقبتی و آموزش به بیمار
خدا را شاکریم که توفیق برگزاری تداوم این کنگره را در سالهای قبل و امسال با کمک شما بزرگواران داریم.
جایگاه پیشگیری اولیه هم از طریق خود مراقبتی و ارتقا سطح سواد سلامت و مهارت انجام آن برای سالم ماندن و هم از طریق آموزش به بیمار و بهبود اطلاعات بیمار برای مراقبت از بیماری خود و جلوگیری از عوارض بیماری یعنی پیشگیری ثانویه اولویت های نظام سلامت است که کم هزینه ترین ‌و موثرترین راه برای داشتن سطح بالاتر سلامت جامعه است.
در همایش های سالهای گذشته بیشتر به بیماریهای غیر واگیر و عوامل موثر بر آن توجه بود اما امسال در این همایش و جشنواره بخاطر همزمانی بیماری کرونا در دنیا و ایران به خودمراقبتی در بیماری واگیر کرونا اولویت داده شده است.
اگر به مردم بزرگوار و بیماران کرونا آموزش می دادیم ضمن مراقبت از خود برای بیمار نشدن برای جلوگیری از واگیری به دیگران توصیه ها را انجام می دادند امروز شرایط بهتر در ایران و جهان داشتیم، شاید زمان آن رسیده که باید با بعضی رفتارهایی فردی مثل بوسیدن در جامعه خداحافظی کرد.
دست دادن در شرایط خاص باشد و از فاصله خیلی نزدیک باهم صحبت کردن و… را مراقبت کرد، دست های پاکیزه موقع غذاخوردن و… نهایتا تغییر بعضی رفتارهای غیر صحیح در این همایش هم توصیه های مبتلا نشدن ومبتلا نکردن را اساتید بیان میکنند.
هم بزرگوارانی که در کشور با ابزارهایی جهت استفاده از ظرفیت رسانه و هنر سطح سواد مراقبت از مردم عزیز را در مقابله با کرونا بالا برده اند در جشنواره تشکر کنیم.
تشکر و ممنون از شرکت کنندگان ومجریان
شعار ما  خود مبتلا نشویم و دیگران را مبتلا نکنیم

   دکتر عبد الرحمان رستمیان                         

رئیس هشتمین سمپوزیوم خود مراقبتی و آموزش به بیمار