یازدهمین کنگره خودمراقبتی

راهنمای ارائه الکترونیک پوستر

به اطلاع همکاران محترمی که مقاله آن ها بصورت پوستر پذیرفته شده است می رساند در صورت تمایل، می توانند مقاله خود را بصورت پوستر الکترونیک ارایه نمایند.

  • برای این منظور لازم است متن چکیده مقاله را بصورت یک اسلاید روی Power Point تهیه کنید و خروجی PDF (ذخیره به فرمت PDF) را به ایمیل scpe@tums.ac.ir ارسال کنید.
  • به همکاران ارائه دهنده پوستر الکترونیک، گواهینامه ارایه پوستر الکترونیک صادر خواهد شد.
  • اندازه قلم و فونت پیشنهادی: اندازه قلم (size): عنوان (48)، سرفصل ها (32) و متن (18) ، فونت: Titr و zar و nazanin
  • پوستر باید شامل بخش های: عنوان، نام نویسندگان، مقدمه و هدف، روش کار، یافته ها، نتیجه گیری باشد.