هشتمین سمپوزیوم خودمراقبتی

راهنمای ارسال مقالات

راهنمای ارسال مقالات

هشتمین سمپوزیوم خودمراقبتی و آموزش بیمار در تاریخ 2 مرداد 1399 با حضور صاحبنظران، اساتید و محققان در تهران برگزار خواهد شد.

این سمپوزیوم شامل سخنرانی‌های کلیدی در پنل های تخصصی و ارایه مقالات می‌باشد. سخنرانی های کلیدی در زمینه موضوع اصلی سمپوزیوم است و توسط سخنرانان مدعو و منتخب انجام می شود.

مقالات ارسال شده شامل پژوهش‌های اصیل در زمینه محورهای علمی سمپوزیوم می باشد که به صورت ارایه پوستر در وبسایت ارائه می‌شوند. از کلیه محققان و صاحبنظران دعوت می‌شود مقالات علمی خود را برای بررسی و داوری صرفاً از طریق وب سایت سمپوزیوم به دبیرخانه سمپوزیوم ارسال فرمایند.  به مقالاتی که از طریق ایمیل، فاکس، نامه و … ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مقالات پس از داوری توسط هیأت داوران  قبول یا رد خواهند شد و گواهی ارایه پوستر صادر خواهد شد. مقالات ارسالی براساس کیفیت خلاصه مقاله و نو بودن ایده برگزیده خواهند شد.

در صورت بروز هر گونه سوال یا داشتن هر نوع پیشنهاد در رابطه با این بخش از وبسایت و یا در ارتباط با سمپوزیوم، لطفاً با دبیر علمی سمپوزیوم به آدرس ایمیل scpe@tums.ac.ir مکاتبه فرمایید.

 

فرمت خلاصه مقاله