هشتمین سمپوزیوم خودمراقبتی

راهنمای شرکت در جشنواره

بسمه تعالی

راهنمای شرکت در پنجمین جشنواره ملی خود مراقبتی و آموزش بیمار

  • افراد یا مراکز متقاضی شرکت در بخش جشنواره باید به سایت هشتمین سمپوزیوم و پنجمین جشنواره ملی خود مراقبتی و آموزش بیمار به آدرس scpe.tums.ac.ir مراجعه نموده و اقدام به ثبت نام اولیه نمایند.
  • پس از ثبت نام اولیه و تکمیل فرم شناسنامه اثر، ظرف مدت یک هفته باید مستندات به صورت فایل zip و حداکثر 5 مگابایت برای هر اثر به دبیر خانه جشنواره رسیده باشد .
  • آثار ویدیویی، فیلم کوتاه انیمیشن و برنامه های آموزشی، تلوزیونی و …. لازم از به لحاظ زمانی حداکثر 20 دقیقه باشد.
  • اثر ارسالی باید با شناسنامه آن تطابق داشته باشد.
  • اثر ارسالی در جشنواره های دیگر جایزه ای دریافت نکرده باشد .
  • چنانچه اثر متعلق به سازمان یا مرکز دولتی یا خصوصی باشد ارسال معرفی نامه از طرف آن سازمان / مرکز الزامی است.
  • پس از اتمام ارزیابی اولیه داوران، نتیجه داوری توسط کمیته ناظر ارزشیابی بازبینی مجدد خواهد شد.
  • شیوه ارسال اثر :
  • در مرحله اول عکس از آثار یا تصویر یا فایلی از آثار در سایت آپلود شود و در صورت لزوم اصل آن از طریق دبیرخانه از صاحب آثار مورد نظر درخواست و دریافت وپس از داوری نهایی ،عودت داده میشود .
  • شماره تلفن دبیرخانه : 42910310-021

 

برای مشاهده راهنمای تصویری ثبت آثار اینجا کلیک کنید