یازدهمین کنگره خودمراقبتی

رییس جشنواره

دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، رئیس ششمین جشنواره خود مراقبتی و آموزش به بیمار رعایت اصول ساده خود مراقبتی چون حفظ فاصله فیزیکی، استفاده از ماسک و شست‌وشوی مرتب دست‌ها را عوامل تاثیر گذار در پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا دانست.

جهان امروز همچنان با همه گیری کووید 19 درگیر است و همین مسئله اهمیت موضوع خودمراقبتی را صد چندان کرده است؛ خودمراقبتی، اقدامی است آگاهانه، آموخته شده و هدفدار به منظور حفظ حیات و ارتقای سلامت آحاد مردم. افراد جامعه می توانند با خودمراقبتی سلامت جسمی، اجتماعی و روانی خود را تأمین و از ابتلا به بیماری ها یا حوادث، فعالانه پیشگیری کنند، ناخوشی ها و وضعیت های مزمن را بهبود بخشند و از سلامت خود بیشتر حفاظت کنند.
در مواجهه جهان با همه گیری کووید 19؛ خودمراقبتی عامل مهم پیشگیری از ابتلا به این ویروس است و رعایت اصول ساده خود مراقبتی چون حفظ فاصله فیزیکی، استفاده از ماسک و شست‌وشوی مرتب دست‌ها تا حدود زیادی می تواند در پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا تاثیر گذار باشد.
سعی ما در این جشنواره برآن است تا با مشارکت فعال استادان، دانشجویان، جامعه پزشکی، جامعه هنری و … و استفاده از تمامی امکانات، ظرفیتها، منابع و فرصتهای موجود در جهت ارتقاء آگاهی، سلامت و افزایش خودمراقبتی در جامعه گام برداریم.
پیشاپیش مراتب قدردانی و سپاس خود را از دبیران علمی و اجرائی جشنواره و تیم همراه، داوران ارجمند ، اندیشمندان، همکاران محترم در دانشگاهها و مراکز مرتبط و همه عزیزانی که با ارسال آثار مرتبط با خودمراقبتی ما را در بر پایی این جشنواره یاری می رسانند اعلام می دارم.

دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
رئیس ششمین جشنواره خود مراقبتی و آموزش به بیمار