یازدهمین کنگره خودمراقبتی

کنگره در رسانه

دو سوم مرگ و میرها به دلیل سبک زندگی غلط رخ می‌دهد
رئیس چهارمین جشنواره خود مراقبتی: تاثیرات سوء شیوه زندگی مدرن بر سلامت افراد
قطع مصرف بی‌رویه دارو عامل مهم در خودمراقبتی
تاثیرات سوء شیوه زندگی مدرن بر سلامت افراد
سبک زندگی غلط؛ علت دو سوم مرگ و میر‌ها
قرن بیماری های سبک زندگی غلط/علت دو سوم مرگ و میرها
مرگ و میر ناشی از بیماری های غیرواگیر در تهران بالاتر از میانگین کشوری است
قطع مصرف بی‌رویه داروها نقش مهمی در خودمراقبتی دارد
۶۳ درصد مرگ ها ناشی از سبک زندگی غلط است
تاثیر خودمراقبتی در کنترل پیامد چالش‌های حوزه سلامت
۱۷.۵ درصد از افراد بالای ۱۵ سال قلیان می‌کَشند/ مصرف سرانه لبنیات در کشور پایین است
 ۵۰ درصد مردم سوادسلامت کافی ندارند/ریشه سلامتی در جامعه مسئله خود مراقبتی است
خودمراقبتی و آموزش بیمار ارتباط مستقیم با اقتصاد سلامت دارد
تاثیر خودمراقبتی در کنترل چالش‌های حوزه سلامت
تفاوت خودمراقبتی با خوددرمانی/ تاثیر خودمراقبتی در کنترل پیامد چالش‌های حوزه سلامت