یازدهمین کنگره خودمراقبتی

سوالات متداول

آیا در هنگام ارسال مقاله نیازی به بارگذاری متن کامل مقاله می باشد ؟ خیر _ چکیده مقاله را ارسال کنید. در صورت پذیرش مقاله, اصل مقالات درخواست خواهد شد.