هشتمین سمپوزیوم خودمراقبتی

محورهای سمپوزیوم

  • 1- خودمراقبتی جسمی در همه گیری کووید 19
  • 2- مراقبت از سلامت روان و سلامت معنوی در همه گیری کووید 19
  • 3- سلامت اجتماعی در همه گیری کووید 19