یازدهمین کنگره خودمراقبتی

کمیته اجرایی

 • اعضای کمیته اجرایی 1402
 •  
  1 – دکتر نجمه الملوک امینی
  2 – زهرا اسلامی نیا
  3 – الهام گرشاسبی
  4 – حمید رضاپور
  5 – دکتر آتوسا سلیمانیان
  6- دکتر افروزه کاظمی
  7 – زهرا نیکوسرشت
  8 – وحید جعفر لواسانی
  9 – مهندس محدثه زهری