هفتمین سمپوزیوم خودمراقبتی
  • Barandegan
  • 34
  • Jashnvare Jayze
  • Khodmoraghebati   Copy
  • 10
  • Sampoz 6
  • DSC 7132

خبر

هفتمین سمپوزيوم و چهارمین جشنواره خود مراقبتي و آموزش بيمارپیام دکتر رستمیان رئیس هفتمین سمپوزیوم و چهارمین جشنواره خودمراقبتی و آموزش بیمار

خداوند متعال را شاکریم که توفیق داد مراحل اولیه هفتمین سمپوزیم  وچهارمین جشنواره خودمراقبتی وآموزش به بیمار در روز جهانی خودمراقبتی در ایران  در حال برگزاری است .
برگزارکنندگان، حامیان و همکاران